Chinese Guy

中国語基礎の基礎!会話よりまずは読めるようになりたい!

中国微博(Weibo) Follower数ランキング

f:id:blog-guy:20200830101659p:plain

Wiki - 关注人数最多的新浪微博帐号 (Follower数最多Weiboアカウント)

zh.wikipedia.org

各アカウント所有者の読み方(ピンイン)

ランキング: 1-10

 • 谢娜 [xiè nà] : 歌手、司会者
 • 何炅 [hé guì] : 歌手、司会者
 • 杨幂 [yáng mì] : 俳優
 • Angelababy (杨颖) [yáng yĭng] : 俳優、モデル
 • 陈坤 [chén kūn] : 俳優
 • 赵丽颖 [zhào lì yĭng] : 俳優
 • 赵薇 [zhào wēi] : 俳優
 • 易烊千玺 [yì yáng qiān xĭ] : 俳優、歌手、ダンサー。Tfboysメンバー
 • 姚晨 [yáo chén]] : 俳優
 • 张杰 [zhāng jié] : 俳優、歌手

ランキング: 11-20

 • 邓超 [dèng chāo] : 俳優、監督
 • 王源 [wáng yuán] : 歌手、俳優。Tfboysメンバー
 • 王俊凯 [wáng jùn kăi]] : 俳優、歌手。Tfboysメンバー
 • 唐嫣 [táng yān] : 俳優
 • 林心如 [lín xīn rú] : 俳優、歌手
 • 林志穎 [lín zhì yĭng] : 俳優
 • 迪麗熱巴 [dí lì rè bā] : 俳優
 • 郭德纲 [guō dé gāng] : お笑い
 • 胡歌 [hú gē] : 俳優
 • 陈乔恩 [chén qiáo ēn] : 俳優

ランキング: 21-30

 • 陈赫 [chén hè] : 俳優
 • 王力宏 [wáng lì hóng] : 歌手
 • 刘亦菲 [liú yì fēi]] : 俳優
 • 罗志祥 [luó zhì xiáng] : 歌手、司会者
 • 张小娴 [zhāng xiăo xián] : 作家、脚本家
 • 贾乃亮 [jiăn ăi liàng] : 俳優
 • 范冰冰 [fàn bīng bīng] : 俳優
 • 鹿晗 [lù hán] : 俳優、歌手
 • 黄晓明 [huáng xiăo míng] : 俳優
 • 黄子韬 [huáng zǐ tāo] : 俳優、歌手

ランキング: 31-40

 • 李易峰 [lĭ yì fēng] : 俳優
 • 文章 [wén zhāng] : 俳優
 • 薛之谦 [xuē zhī qiān] : 歌手、俳優
 • 李晨 [lĭ chén] : 俳優、監督
 • 杨紫 [yáng zĭ] : 俳優
 • 林俊杰 [lín jùn jié] : 歌手
 • 韩庚 [hán gēng] : 俳優、歌手
 • 林更新 [lín gèng xīn] : 俳優
 • 刘烨 [liú yè] : 俳優
 • 杨洋 [yáng yáng] : 俳優

ランキング: 41-50

 • 吳亦凡 [wú yì fán] : 俳優、歌手
 • 张艺兴 [zhāng yì xīng] : 俳優、歌手
 • 高圆圆 [gāo yuán yuán] : 俳優
 • 宋茜 [sòng qiàn] : 俳優、歌手
 • 范玮琪 [fàn wĕi qí] : 俳優、歌手
 • 戚薇 [qī wēi] : 俳優、歌手
 • 王祖蓝 [wáng zŭ lán] : 俳優、司会者
 • 郑恺 [zhèng kăi] : 俳優
 • 韩寒 [hán hán] : 作家
 • 高晓松 [gāo xiăo sōng] : 監督、ミュージシャン